Παραδείγματα στο διερμηνευτή της Γλώσσας

 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, διάμεσος)

Παραδείγματα στοίβας

 1. Στοίβα 10 ακεραίων με γέμισμα και κατόπιν άδειασμα της στοίβας
 2. Ώθηση χαρακτήρων μέχρι να δοθεί ‘ ‘ σε στοίβα 20 θέσεων και κατόπιν απώθηση αυτών
 3. Ώθηση ακεραίων σε στοίβα 10 θέσεων με ερώτηση του χρήστη (ν ή ο) και κατόπιν απώθηση όλων
 4. Ώθηση ακεραίων σε στοίβα 10 θέσεων με ερώτηση του χρήστη και κατόπιν απώθηση με ερώτηση του χρήστη
 5. Ώθηση ή απώθηση ακεραίων σε στοίβα 10 θέσεων με ερώτηση του χρήστη
 6. Παράδειγμα από το Συμπληρωματικό Υλικό με το γκαράζ πλοίου
 7. Παράδειγμα από το Συμπληρωματικό Υλικό με το γκαράζ πλοίου – εναλλακτική υλοποίηση.

Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ στο Διερμηνευτή της Γλώσσας

Ο διερμηνευτής στην έκφραση επιτρέπει:

 • Μεταβλητή
 • Πράξεις
 • Συγκρίσεις
 • Λογικές πράξεις

Στη λίστα τιμών επιτρέπει:

 • Διακριτές τιμές
 • Σύγκριση
 • Σύγκριση χαρακτήρων π.χ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ >= ‘α’
 • λίστα τιμών από..έως με δύο τελείες (όχι περισσότερες) π.χ. 1..5
 • λίστα τιμών από..έως με χαρακτήρες π.χ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘α’.. ‘ω’

Δεν επιτρέπει:

 • Δεν επιτρέπει λογική έκφραση (ΚΑΙ Ή ΌΧΙ) στη λίστα τιμών, π.χ. >3 και <5.
 • Δεν επιτρέπει μεταβλητές στις διακριτές τιμές, π.χ. α+3, αλλά μόνο σταθερές και πράξεις με σταθερές.
 • Δεν επιτρέπει συνθήκη με μεταβλητές π.χ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ >= α
 • Δεν επιτρέπει σύγκριση λογικών τιμών εκτός από ίσο και διάφορο (είναι συντακτικό λάθος).

Παρατηρήσεις:

 • Η έκφραση 1-5 δεν είναι από-έως αλλά αποτιμάται σε -4.
 • Η λίστα τιμών από..έως επιτρέπει από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, αλλά ο έλεγχος είναι πάντα ψευδής.

Παραδείγματα:

ΕΠΙΛΕΞΕ.glo

Ιστολόγιο Πληροφορικής